Thị xã Ngã Bảy diễn tập thực binh năm 2018 | 15/9/2018

Thị xã Ngã Bảy diễn tập thực binh năm 2018 | 15/9/2018

18/09/2018
Lượt xem: 508