Tốc độ lây của biến chủng Omicron gấp 7 lần với nhóm chưa tiêm vaccine

Tốc độ lây của biến chủng Omicron gấp 7 lần với nhóm chưa tiêm vaccine

07/01/2022
Lượt xem: 89