Tổng điều tra dân số và nhà ở trong lực lượng vũ trang tỉnh

Tổng điều tra dân số và nhà ở trong lực lượng vũ trang tỉnh

11/04/2019
Lượt xem: 666

Thực hiện công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn đến các cơ quan, đơn vị và địa phương trong LLVT tỉnh thực hiện chặt chẽ các khâu của nhiệm vụ điều tra dân số và nhà ở theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quân khu.