TP.HCM chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell

TP.HCM chính thức sử dụng 1 triệu liều vaccine Vero Cell

13/08/2021
Lượt xem: 173