TP.HCM: chưa áp dụng thẻ xanh Covid-19 sau ngày 15/9

TP.HCM: chưa áp dụng thẻ xanh Covid-19 sau ngày 15/9

13/09/2021
Lượt xem: 109