Trong 2 ngày tới, dự kiến sẽ có thêm 7 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện

Trong 2 ngày tới, dự kiến sẽ có thêm 7 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện

28/03/2020
Lượt xem: 137