Trong tuần toàn tỉnh có gần 4.300 hecta lúa bị sâu bệnh gây hại

Trong tuần toàn tỉnh có gần 4.300 hecta lúa bị sâu bệnh gây hại

16/06/2019
Lượt xem: 287