Từ 7 giờ ngày 11/8/2021, thiết lập vùng xanh toàn địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Từ 7 giờ ngày 11/8/2021, thiết lập vùng xanh toàn địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

11/08/2021
Lượt xem: 306