Việt Nam ký 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

Việt Nam ký 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

28/07/2021
Lượt xem: 187