"Vịt robot" giúp nông dân diệt cỏ không cần hóa chất

30/06/2019
Lượt xem: 107