Vu khống người khác trên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự

Vu khống người khác trên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự

17/03/2019
Lượt xem: 681

Luật an ninh mạng đã quy định khá cụ thể về vấn đề này, người sử dụng mạng xã hội cần chú ý tránh để rước họa vào thân.