Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên ngày càng vững mạnh

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên ngày càng vững mạnh

27/09/2020
Lượt xem: 144