Xây dựng vùng khóm Cầu Đúc GLOBALGAP | 23/9/2018

Xây dựng vùng khóm Cầu Đúc GLOBALGAP | 23/9/2018

23/09/2018
Lượt xem: 387

- Lúa chín nằm đồng, nông dân vất vả thu hoạch nè con nước.
- Quy định giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Cá thát lát tăng giá kỷ lục nhưng người dân không còn cá bán.