clock
Đang Tải...

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

21-11-2022 - Lượt xem: 8

Hậu Giang: Tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số | 21/11/2022

Cải cách hành chính

14-11-2022 - Lượt xem: 2

Hậu Giang: số hóa các dịch vụ điện

Cải cách hành chính

08-11-2022 - Lượt xem: 1

Hậu Giang triển khai hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng | 07/11/2022

Cải cách hành chính

30-10-2022 - Lượt xem: 77

Thiếu nguồn nhân lực điểm nghẽn trong chuyển đổi số | 30/10/2022

Cải cách hành chính

29-10-2022 - Lượt xem: 98

5 vấn đề cần quan tâm về chuyển đổi số ĐBSCL | 29/10/2022

Cải cách hành chính

25-10-2022 - Lượt xem: 13

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 31/10/2022 | Ngành Y tế Hậu Giang tích cực chuyển đổi số

Cải cách hành chính

24-10-2022 - Lượt xem: 63

TIẾT MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – CHUYỂN ĐỔI SỐ 24/10/2022 | Phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng

Cải cách hành chính

18-10-2022 - Lượt xem: 145

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ | ĐỔI MỚI QUẢN LÝ – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Những tấm gương tiêu biểu
Thông báo tuyển dụng
Khoa học công nghệ
Hộp thư truyền hình
Đại biểu dân cư với cử tri
Dạy trực tuyến