clock
Đang Tải...

Thời sự

HỖ TRỢ TỪ 1 - 3 TRIỆU ĐỒNG CHO LAO ĐỘNG MẤT VIỆC, GIẢM GIỜ LÀM

21-01-2023
Lượt xem: 109

HGTV – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động  bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng.

Đoàn viên công đoàn và người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động đều thuộc diện được hỗ trợ. Đây là một chính sách nhân văn, giúp người lao động phần nào trang trải khó khăn trong lúc ngặt nghèo.

Người lao động là đoàn viên công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng, hoặc bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023, mà có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38 của Chính phủ, được hỗ trợ một lần với mức 1.000.000 đồng/người.

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 được hỗ trợ một lần với mức 2.000.000 đồng/người.

Người lao động là đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần với mức 3.000.000 đồng/người.

Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70%của người lao động là đoàn viên công đoàn.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023, hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 30/5/2023./.

TIN LIÊN QUAN

07-02-2023 - Lượt xem: 168

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHUNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

Thời sự

03-02-2023 - Lượt xem: 58

HỒN THỊT DA MÍT

Thời sự

03-02-2023 - Lượt xem: 46

VỊ NGỌT TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN

Thời sự

01-02-2023 - Lượt xem: 58

NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG TUYỂN SINH NĂM 2023

HOP THU TRUYEN HINH
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÓNG THỜI GIAN
TẤC ĐẤT TẤC VÀNG