clock
Đang Tải...

Cải cách hành chính - chuyển đổi số

Cải cách hành chính - chuyển đổi số

29-10-2022 - Lượt xem: 106

5 VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở ĐBSCL

Cải cách hành chính - chuyển đổi số

24-10-2022 - Lượt xem: 118

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC, NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN

Cải cách hành chính - chuyển đổi số

07-10-2022 - Lượt xem: 137

PHÁT HUY VAI TRÒ TUỔI TRẺ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | Truyền hình Hậu Giang

Cải cách hành chính - chuyển đổi số

07-10-2022 - Lượt xem: 128

Chuyển đổi số hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh | Truyền hình Hậu Giang

Những tấm gương tiêu biểu
Thông báo tuyển dụng
Khoa học công nghệ
Hộp thư truyền hình
Đại biểu dân cư với cử tri
Dạy trực tuyến