clock
Đang Tải...

lỊCH PHÁT SÓNG

Thứ 2 ngày 06/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 3 ngày 07/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 4 ngày 08/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 5 ngày 09/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 6 ngày 10/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 7 ngày 11/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Chủ Nhật ngày 12/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 2 ngày 06/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 3 ngày 07/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 4 ngày 08/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 5 ngày 09/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 6 ngày 10/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Thứ 7 ngày 11/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube

Chủ Nhật ngày 12/02/2023

Thời GianChương trình
00:00 Vì người tiêu dùng
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim: Bà mai lắm lời (T22)
01:45 Bài ca không quên
02:15 Khỏe đẹp mỗi ngày
02:45 Tấc đất tấc vàng
03:00 Cơm nhà má nấu
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 Hoa lúa
04:15 Phim: Khỏa nước sông Quy (T6)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:30 Phim: Thế lực cạnh tranh (T20)
07:15 Thông điệp lịch sử
07:20 Thời tiết nông vụ
07:25 Cẩm nang mua sắm
07:35 Hộp thư truyền hình
07:45 Hoa lúa
08:00 Tư vấn sức khỏe
09:00 Con đường võ học (K8)
09:30 Tình khúc vượt thời gian
10:10 Vì người tiêu dùng
10:20 Cơm nhà má nấu
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Khỏe cùng HGTV
11:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T148)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim: Minh Lan truyện (T70)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim: Đôi mắt âm dương (T5)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 Tư vấn sức khỏe
15:00 Kinh tế nông nghiệp
15:15 Phim Sitcom VN: 365 ngày để yêu (P1) (T80)
15:30 Con đường võ học
16:00 Đảng vì dân, dân theo Đảng
16:15 Ký sự: Trường Sa trong tôi
16:30 Phim hoạt hình: Supercar (T42)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim: Hợp đồng yêu đương (T16)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự vùng biên (T6)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Ký sự: Qua miền Hậu Giang (T22)
20:30 Phim: Bạch phát vương phi (T54)
21:15 Phim: Đôi mắt âm dương (T12)
22:00 Phim: Nỗi niềm của biển (T1)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Khỏe cùng HGTV
youtube
CÔNG BÁO
CÔNG BÁO HẬU GIANG
youtube
HOP THU TRUYEN HINH
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÓNG THỜI GIAN
TẤC ĐẤT TẤC VÀNG