clock
Đang Tải...

lỊCH PHÁT SÓNG

Thứ 2 ngày 03/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 3 ngày 04/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 4 ngày 05/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 5 ngày 06/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 6 ngày 07/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 7 ngày 08/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Chủ Nhật ngày 09/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 2 ngày 03/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 3 ngày 04/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 4 ngày 05/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 5 ngày 06/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 6 ngày 07/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Thứ 7 ngày 08/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10

Chủ Nhật ngày 09/10/2022

Thời GianChương trình
00:15 Giai điệu quê hương
01:00 Phim Lấy chồng trẻ (T15)
01:45 Ca nhạc Việt Nam theo yêu cầu
02:15 Love Cuisine Siêu đầu bếp
02:30 Ngôi nhà chung
03:00 Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua
03:15 Cẩm nang mua sắm
03:30 Chuyện tình tôi kể
04:00 VFC Cánh đồng hội nhập
04:15 Phim Tình yêu không khoảng cách (Tập 51)
05:00 HGTV giới thiệu
05:05 Giai điệu quê hương
05:45 Kinh tế nông nghiệp
06:00 Nhịp sống ngày mới
06:45 Phim Đi tìm tình yêu đích thực (T14)
07:20 Thông điệp lịch sử
07:25 Thời tiết nông vụ
07:30 THTT Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ XI
10:30 Chuyện tình tôi kể
11:00 Bốn phương kỳ cục án (Kỳ 41)
11:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T26)
11:30 Chuyển động Đông Tây
12:00 Phim Hậu cung Như Ý truyện (T38)
12:45 Cẩm nang mua sắm
13:00 Phim Tình yêu không khoảng cách (T52)
13:45 Giai điệu quê hương
14:00 THTT Tọa đàm Nhịp cầu nhà nông
15:15 Phim Sitcom VN 365 ngày để yêu (P1) (T21)
15:30 Chat với mẹ bỉm sữa
16:00 Bản tin Khmer
16:15 Phim tài liệu Hà Nội Kinh Kỳ - đất học
16:35 Phim hoạt hình ENA MENA DAKA (T8)
16:55 An toàn giao thông
17:00 Phim Biển đời giông tố (T6)
17:44 Vì người tiêu dùng
17:59 Tấc đất tấc vàng
18:14 Ký sự biển đảo (T30)
18:29 Tin tức Mekong
19:00 Tiếp chuyển Thời sự VTV
19:40 Thời sự Hậu Giang – Thời tiết nông vụ
20:15 Phim Sitcom VN Mộng ước tương lai (T82)
20:30 Phim NN Thư sinh xinh đẹp (T29)
21:15 Phim NN Ánh trăng không hiểu lòng tôi (T12)
22:00 Phim NN Đã lâu không gặp (T22)
22:45 Chuyện tình tôi kể
23:15 Thời sự Hậu Giang
23:45 Bản tin Khmer
10:15 Vì người tiêu dùng
10:25 Love Cuisine Siêu đầu bếp (K30)
Kênh Youtube Truyền hình Hậu Giang
DAI HOI DOAN TNCS 07 10
Những tấm gương tiêu biểu
Thông báo tuyển dụng
Khoa học công nghệ
Hộp thư truyền hình
Đại biểu dân cư với cử tri
Dạy trực tuyến