clock
Đang Tải...

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

06-10-2022 - Lượt xem: 2

Hậu Giang đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử | Truyền hình Hậu Giang

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

03-10-2022 - Lượt xem: 0

Đẩy mạnh chuyển đổi thẻ ATM từ thẻ từ sang thẻ chip | Truyền hình Hậu Giang

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

01-10-2022 - Lượt xem: 1

Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại | Truyền hình Hậu Giang

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

01-10-2022 - Lượt xem: 1

Bệnh án điện tử – bước chuyển đổi số ngành | Truyền hình Hậu Giang

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

29-09-2022 - Lượt xem: 9

Tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt | Truyền hình Hậu Giang

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

29-09-2022 - Lượt xem: 4

Gỡ khó đưa nông sản lên chợ điện tử 4.0 | Truyền hình Hậu Giang

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

29-09-2022 - Lượt xem: 6

Thanh niên tiên phong chuyển đổi số | Truyền hình Hậu Giang

Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

29-09-2022 - Lượt xem: 6

Đi chợ thời công nghệ số | Truyền hình Hậu Giang

Những tấm gương tiêu biểu
Thông báo tuyển dụng
Khoa học công nghệ
Hộp thư truyền hình
Đại biểu dân cư với cử tri
Dạy trực tuyến