clock
Đang Tải...

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

27-11-2022 - Lượt xem: 2

Chuyển đổi số – nâng cao mức sống người dân | 27/11/2022

Chuyển đổi số

26-11-2022 - Lượt xem: 1

Hậu Giang: lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chuyển đổi số | 26/11/2022

Chuyển đổi số

23-11-2022 - Lượt xem: 5

Phát triển Kinh tế số – Xã hội số ở ĐBSCL | 23/11/2022

Cải cách hành chính

14-11-2022 - Lượt xem: 2

Hậu Giang: số hóa các dịch vụ điện

Chuyển đổi số

07-11-2022 - Lượt xem: 3

Tăng tốc chuyển đổi số, vì lợi ích người dân

Cải cách hành chính

30-10-2022 - Lượt xem: 77

Thiếu nguồn nhân lực điểm nghẽn trong chuyển đổi số | 30/10/2022

Cải cách hành chính

29-10-2022 - Lượt xem: 98

5 vấn đề cần quan tâm về chuyển đổi số ĐBSCL | 29/10/2022

Cải cách hành chính

25-10-2022 - Lượt xem: 13

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 31/10/2022 | Ngành Y tế Hậu Giang tích cực chuyển đổi số

Những tấm gương tiêu biểu
Thông báo tuyển dụng
Khoa học công nghệ
Hộp thư truyền hình
Đại biểu dân cư với cử tri
Dạy trực tuyến