clock
Đang Tải...

Đại biểu dân cử với cử tri

Đại biểu dân cử với cử tri

29-09-2022 - Lượt xem: 12

Kiến nghị nhiều vấn đề nóng | ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VỚI CỬ TRI – 29/09/2022

Đại biểu dân cử với cử tri

12-09-2022 - Lượt xem: 30

Hậu Giang nỗ lực khôi phục sản xuất, phát triển KT-XH | Đại biểu dân cử với cử tri 11/09/2021

Đại biểu dân cử với cử tri

12-09-2022 - Lượt xem: 20

Bất an vì đê bao xuống cấp | Đại biểu dân cử với cử tri 25/09/2021

Đại biểu dân cử với cử tri

12-09-2022 - Lượt xem: 18

Vì sao các chính sách nông nghiệp ở Hậu Giang triển khai chậm? | Đại biểu dân cử với cử tri 09/10/2021

Đại biểu dân cử với cử tri

12-09-2022 - Lượt xem: 16

Vì một Hậu Giang phát triển | Đại biểu dân cử với cử tri 23/10/2021

Đại biểu dân cử với cử tri

12-09-2022 - Lượt xem: 15

Thương nhân chợ Vị Thanh bức xúc vì không đảm bảo 5K | Đại biểu dân cử với cử tri 06/11/2021

Đại biểu dân cử với cử tri

12-09-2022 - Lượt xem: 15

Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND cuối năm | Đại biểu dân cử với cử tri 20/11/2021

Đại biểu dân cử với cử tri

12-09-2022 - Lượt xem: 17

Cụ thể hóa quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động | Đại biểu dân cử với cử tri 04/12/2021

Những tấm gương tiêu biểu
Thông báo tuyển dụng
Khoa học công nghệ
Hộp thư truyền hình
Đại biểu dân cư với cử tri
Dạy trực tuyến