clock
Đang Tải...

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân

06-10-2022 - Lượt xem: 9

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN | 05/02/2022 Quân khu 9 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết Nguyên đán 2022

Quốc phòng toàn dân

06-10-2022 - Lượt xem: 4

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN | 22/01/2022 Tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quốc phòng toàn dân

06-10-2022 - Lượt xem: 7

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN | 19/02/2022 Hậu Giang hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2022

Quốc phòng toàn dân

06-10-2022 - Lượt xem: 6

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN | 05/03/2022 Những ngày đầu trong quân ngũ

Quốc phòng toàn dân

06-10-2022 - Lượt xem: 6

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN | 19/03/2022 Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Quốc phòng toàn dân

06-10-2022 - Lượt xem: 8

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN | 02/04/2022 Quân khu 9 kiểm tra phương tiện sẵn sàng chiến đấu

Quốc phòng toàn dân

06-10-2022 - Lượt xem: 9

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN | 30/04/2022 Tăng tường công tác tư vấn tuyển sinh quân sự | TRUYỀN HÌNH HẬU GIANG

Quốc phòng toàn dân

06-10-2022 - Lượt xem: 3

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN | 14/05/2022 Đảm bảo vật chất phục vụ huấn luyện | TRUYỀN HÌNH HẬU GIANG

Những tấm gương tiêu biểu
Thông báo tuyển dụng
Khoa học công nghệ
Hộp thư truyền hình
Đại biểu dân cư với cử tri
Dạy trực tuyến