clock
Đang Tải...

Cộng đồng

ĐỀ XUẤT TĂNG 12,5% TRỢ CẤP HÀNG THÁNG VỚI CÁN BỘ CẤP XÃ

24-05-2023
Lượt xem: 328

HGTV – Bộ Nội vụ đề xuất tăng 12,5% trợ cấp từ 1/7 đối với cán bộ cấp xã đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP và Quyết định số 111 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ quy định nêu trên, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là 2.782.000 đồng/tháng;

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng;

Đối với các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng./.

TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng

16-05-2023 - Lượt xem: 546

GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TỪ BỘ PHIM SITCOM “QUÝ TỬ HỌC YÊU”

Cộng đồng

09-05-2023 - Lượt xem: 412

NGẮM HOA ANH ĐÀO CÙNG HGTV KẾT NỐI

05-05-2023 - Lượt xem: 129

BIỂN ĐÔNG SẮP CÓ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2023

Cộng đồng

06-06-2023 - Lượt xem: 23

ĐỀ XUẤT TĂNG GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE TỪ 30.000 LÊN 220.000 ĐỒNG

Thế giới kết nối
Nông nghiệp sinh thái
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
phim việt thời vang bóng
Nhịp sống ngày mới