clock
Đang Tải...

Thời sự

GẦN 140 HA MÍT ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP

18-01-2023
Lượt xem: 112

HGTV –  Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trao giấy chứng nhận VietGAP của sản phẩm mít cho người dân.

Đến nay, toàn Tỉnh Hậu Giang có gần 140 ha Mít được cấp giấy chứng nhận VIETGAP

Chương trình thuộc một trong những nội dung của dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít đạt chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại tỉnh Hậu Giang”, do thạc sĩ Phạm Thành Tôn – Chuyên viên Trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang làm chủ nhiệm, triển khai từ năm 2020.

Trung tâm trao giấy chứng nhận mít đạt chuẩn cho 87 hộ dân, với gần 140ha ở huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy. Giấy chứng nhận có hiệu lực đến đầu tháng 01 năm 2026. Bên cạnh xây dựng mô hình sản xuất mít theo tiêu chuẩn VietGAP, dự án còn tập huấn và hướng dẫn nông hộ ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc mít trên nền tảng công nghệ Blockchain bằng phần mềm KIPUS. Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Mít Hậu Giang” và tạo trang web với các thông tin về kỹ thuật, thị trường cho sản phẩm mít của tỉnh… Dự kiến, dự án nghiệm thu trong năm nay.

TIN LIÊN QUAN

07-02-2023 - Lượt xem: 170

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHUNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN

Thời sự

03-02-2023 - Lượt xem: 60

HỒN THỊT DA MÍT

Thời sự

03-02-2023 - Lượt xem: 47

VỊ NGỌT TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN

Thời sự

01-02-2023 - Lượt xem: 59

NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG TUYỂN SINH NĂM 2023

HOP THU TRUYEN HINH
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÓNG THỜI GIAN
TẤC ĐẤT TẤC VÀNG