clock
Đang Tải...

Thời sự

HẬU GIANG: DỰ KIẾN MỨC HỌC PHÍ KHÔNG TĂNG SO VỚI NĂM HỌC TRƯỚC

22-11-2022
Lượt xem: 37

(HGTV) Theo Nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Hậu Giang mức thu học phí năm học này bằng mức tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, tăng 3,5 lần so với mức học phí năm học rồi. Dự kiến, tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm nay, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về mức thu học phí mới.

Khi được thông qua, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đóng học phí bằng với năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non là 92.000 đồng/tháng/người ở khu vực thành thị và 35.000 đồng/tháng/người ở khu vực nông thôn.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, Trung học cơ sở đóng 60.000 đồng/tháng/người ở khu vực nông thôn, 30.000 đồng/tháng/người ở khu vực thành thị. Trung học phổ thông đóng là 65.000 đồng/tháng/người ở khu vực thành thị và 35.000 đồng/tháng/người ở khu vực nông thôn.

Học sinh ở khu vực thành thị học Bổ túc trung học cơ sở, Học nghề trung học cơ sở đóng 65.000 đồng/tháng/người và 50.000 đồng/tháng/người ở khu vực nông thôn. Học bổ túc và học nghề trung học phổ thông ở khu vực thành thị đóng 80.000 đồng/tháng/người và giảm còn 65.000 đồng/tháng/người nếu học sinh ở khu vực nông thôn.

Chính sách này nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho cha mẹ học sinh trong giai đoạn phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục đến trường. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

                                                                                                       Đvt: đồng/tháng/người

CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

                                                                                                                                       Đvt: đồng/tháng/người

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Thời sự

26-11-2022 - Lượt xem: 28

ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Thời sự

26-11-2022 - Lượt xem: 37

PHẠM THỊ CẨM NGUYÊN – QUÁN QUÂN HỘI THI “TIẾNG HÁT NGƯỜI LÀM BÁO” NĂM 2022

Thời sự

26-11-2022 - Lượt xem: 26

SỐT XUẤT HUYẾT ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM

Thời sự

24-11-2022 - Lượt xem: 44

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Những tấm gương tiêu biểu
Thông báo tuyển dụng
Khoa học công nghệ
Hộp thư truyền hình
Đại biểu dân cư với cử tri
Dạy trực tuyến